Disclaimer

Wij besteden constante zorg aan de kwaliteit en de samenstelling van de content op deze website, toch is het mogelijk dat er informatie wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. Zo kunnen wij niet garanderen dat op deze website geschikte informatie is te vinden waarna u op zoek bent. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde worden aangebracht.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Mocht u nog vragen hebben of mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.